جفت شیش - تورنمنت جایزه بزرگ تخته نرد

یک تورنمنت هیجان انگیز با جوایز نفیس

  • Starts Sep. 25
  • 200 Canadian dollars
  • Clue Entertainment Centre

Available spots


Service Description

ورودی ۲۰۰ دلار - اهدای تندیس تورنمنت به ۳ نفر برتر - اهدای تخته نرد به ۳ نفر برتر (آقای قلیان) جوایز سه نفر برتر به ترتیب: $2000 $1000 $500 ‌ Sep 17, 11:00 am - 9:00 pm ‌ برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید 6477646505


Upcoming Sessions


Contact Details

  • 4 Church Street South, Richmond Hill, ON, Canada

    6477646505

    sarenakh.cafe@gmail.com